Omnisoft Technics

Omnisoft Technics voor installateurs

Naast de standaard modules “Omnisoft ERP” werd volgende toegevoegd specifiek voor instalateurs:

1)Technische fiches van de apparatuur die wordt geïnstalleerd. De inhoud van de fiches is door de gebruiker zelf in te stellen (tot 60 velden).
Deze fiches kan men oproepen vanuit:

 • De klantenfiche
 • De artikelfiche
 • Het scherm ‘orders klanten’

2) De verkochte ketels kunnen aangevuld worden met hun meetwaarde en de frequentie van onderhoud.

3) In functie van de installatiedatum en de frequentie wordt een mailing gestart die de klanten uitnodigt voor het periodieke onderhoud (frequentiemailing)

4) Wanneer een datum afgesproken werd met de klant wordt een opdrachtbon gemaakt met:

 • De opdracht zelf
 • Eventueel aangevuld met extra wensen van de klant
 • De meettabel wordt afgedrukt
 • De opdracht komt in de planningskalender en kan eventueel gesynchroniseerd worden met outlook en zo met je PDA/PC/iPad/iPhone

5) De meetwaarden worden ingegeven en komen zo in de historiek van de brander (knop ‘nieuw’)

6) Werden extra zaken uitgevoerd, dan worden deze tevens bewaard bij de brander en/of klant

7) De orderbon kan via een knop omgezet worden naar factuur

8) Offertes voor installaties
De afdrukken worden voor u op maat ingesteld: bv

 • Offerte: enkel de globale artikelen (bv “installatie ketel”) met totaal prijs
 • Werkbon: alle artikelen die deel uit maken van het globale artikel (ketel, buizen, …) gesorteerd op globale artikel
 • Magazijn bon: chronologische artikellijst met het aantal dat moet besteld worden

NB: van hieruit kan de bestelbon(s) naar de leverancier(s) automatisch gemaakt worden.

9) Attesten-beheer

Op klanten niveau wordt het nummer van het attest bijgehouden. Dit nummer verwijst naar een chronologisch klassement (op paper of digitaal)

10) Bibliotheken
Met behulp van bibliotheken hebt u de mogelijkheid om artikelen van uw leverancier over te nemen in Omnisoft en hebt u steeds de laatste prijs door middel van prijsupdates. Wij voorzien de lijsten van u belangrijkste leveranciers:

 

 

 • - Cebeo
 • - Vanmarcke Ets.
 • - Sax
 • - …

11) Prikklok & registratie prestaties

 1. Aanwezigheden: los van het ERP pakket. Kan gekoppeld worden aan deuropener.
 2. Prestatielijsten: aanwezigheid wordt samengesteld tgv prestaties, vakantiedagen, ziekte,…
 3. Rendement per werknemer op lijst

12) Document scanning
U kan aan een klant of/en artikel en/of order(werkbon) foto’s koppelen en die later via een knop op te roepen zijn.

13) Project management. Hebt u veel/en grote projecten dan kan u gebruik maken van (een losstaand) project beheer. Het projectbeheer bevat wel al uw klanten maar staat los van de werkbons. U kan wel linken naar de pdf ervan.

Boekhouding

  • Ingave van aankoop- en verkoopfacturen
  • Afdruk van aankoop- en verkoopdagboek
  • Ingave van rekeninguittreksels
  • Afdruk van financieel dagboek
 • Afdrukken van de BTW-aangifte, BTW-listing, IC-listing
 • Lijst van de openstaande facturen klanten/leveranciers
 • Opmaken van klantenrappels
 • Raadplegen van klanten- en leveranciersfiche
 • Afdruk van proef- en saldibalans
 • Werken met Coda: via Isabel haalt u uw bankuittreksels op een elektronische wijze binnen. Uw bankuittreksels kunnen vervolgens automatisch verwerkt worden

Ingave Aankoopfacturen

Ingave betalingen

Verkoopdagboek

Historieken op het scherm

Proef- en saldibalans

Rappel

Kassa

 • Registratie & verwerking van winkelverkopen
 • Afdruk en herdruk van kasticket
 • Opmaak en afrekening van een herstelbon
 • Directe facturatie vanuit kassa
 • Werken met klantenkaart
 • Registratie van ingaven en uitgaven
 • Kasverslag
 • Historiek van de klant opvragen
 • Creatie van klanten- wijzigen van klantgegevens
 • Opzoeken van artikelen via barcode, artikelnummer, omschrijving
 • Mogelijkheid tot koppelen van betalingen aan banksys-terminal
 • Aanwezigheidslijst van personeel dmv aanmelden in kassa

Facturatie – Werkplaats - Technische dienst

  • Opmaak van order, werkbon, leveringsbon, factuur
  • Receptie van toestel voor nazicht/herstelling
  • Doorboeking van facturen naar de boekhouding
  • In herstelbeheer:
   • Opvolgen en factureren van herstellingen
   • Opvolgen status en onderaannemers (externe hersteldiensten)
   • Ingeven van prestaties
   • Afdrukken van herstelfacturen
   • Afdrukken van opdrachtenlijst en aanwezigheidstabel van personeel
   • Opmaken en wijzigen van de planning (plankalender kan Outlook-agenda zijn)
   • Koppeling met iphone, PDA … (indien Outlook-agenda)
   • Techniekers kunnen en toestel meekrijgen voor registratie van uren en materiaal
   • . . .

Voorraadbeheer

 • Creatie en wijzigen van artikelen
 • Vrij aanpassen van etiket lay-out
 • Mogelijkheid tot instellen van velden op artikelscherm
 • Beheren van de stock
 • Plaatsen van bestellingen, uitvoeren van leveringen en opmaken van backorder lijst
 • Afdrukken van rendementslijsten
 • Bestellen manueel of via vaste lijsten
 • Leveren via bestelbon, scannen of manueel
 • Snel prijsaanpassingen, waardeverminderingen
 • Multi-voorraad / transito’s
 • Prijslijst, barcode, infolijst, …
 • Verschillende vormen van inventarislijst
 • Statistieken over verkopen en leveringen
 • Rendementen per groep, leverancier, …
 • Catalogi leveranciers

Demo

Voor een gratis en volledig vrijblijvende demo: tel 0800 93 611.